Parlamenti kérdés - O-000287/2011Parlamenti kérdés
O-000287/2011

Börtönkörülmények az EU-ban

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000287/2011
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka, Raül Romeva i Rueda
a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2011/2897(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000287/2011
Előterjesztett szövegek :
O-000287/2011 (B7-0665/2011)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A Bizottság az őrizetre vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltatási jogszabályok alkalmazásáról zöld könyvet adott ki, amelyről jelenleg konzultál az érintett szereplőkkel. E zöld könyv hangsúlyozza a börtönkörülmények és a különféle európai uniós eszközök, például az európai elfogatóparancs és az európai igazságügyi felügyelet közötti összefüggéseket, valamint ismerteti, hogy az előzetes letartóztatás, a gyerekek helyzete és a börtönkörülmények terén miként tehetne kezdeményezéseket az EU.

A közlemény mellékletet tartalmaz, amely vázolja a tagállamokban fennálló, nagyon eltérő és gyakran aggodalomra okot adó helyzetet, különösen az előzetes letartóztatásban lévők száma, a börtönök telítettsége és túlzsúfoltsága, a börtönben lévők aránya és a letartóztatott külföldi állampolgárok aránya vonatkozásában. Az Emberi Jogok Európai Bírósága is többször – többek között az Európa Tanács a kínzás megelőzésére létrehozott bizottságának jelentései alapján – elmarasztalt már európai uniós tagállamokat a börtönkörülmények, az előzetes letartóztatás hossza és az igazságszolgáltatás működése miatt.

Mit kíván tenni a Bizottság európai uniós szinten annak érdekében, hogy a börtönökben fogva tartott személyek alapvető jogainak tiszteletben tartását és a börtönkörülmények javítását biztosítsa a tagállamokban?

Érzékeli-e a Bizottság a kifogásolható börtönkörülmények és az európai elfogatóparancs végrehajtása közötti ellentmondást, ahogyan azt a C-396/11 Radu ügyben felmerült kérdések kiemelik?

Tudna-e a Bizottság konkrét statisztikákkal szolgálni arra nézve, hogy az európai elfogatóparancs révén átadott személyek átlagosan mennyi időt töltenek előzetes letartóztatásban?

Szándékában áll-e a Bizottságnak eljárási követelményeket javasolni a gyanúsítottak előzetes letartóztatását illetően, ideértve a szabadlábra helyezést megelőző felülvizsgálatot és a maximális időszakot? 

Szándékában áll-e a Bizottságnak olyan európai uniós jogalkotást javasolni, amely magában foglalná az Európa Tanács által kidolgozott európai börtönszabályokat, különösen az elszállásolást, az egészségügyi ellátáshoz és jogi tanácsadáshoz való hozzáférést illetően?

Előterjesztve: 27.10.2011

Továbbítva: 31.10.2011

A válaszadás határideje: 7.11.2011