Procedura : 2011/2901(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000288/2011

Teksty złożone :

O-000288/2011 (B7-0654/2011)

Debaty :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 44kWORD 26k
27 października 2011
O-000288/2011

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000288/2011

do Rady

art. 115 Regulaminu PE

Lívia Járóka, Simon Busuttil

w imieniu grupy PPE


  Przedmiot: Położenie kresu dyskryminacji Romów

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Pomimo że Komisja wprowadziła unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów – z zadowoleniem przyjęte przez Radę – i nakreśliła przeznaczone dla państw członkowskich wytyczne w sprawie opracowania krajowych strategii integracji Romów, dyskryminacja Romów w UE nadal ma miejsce .

Wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie niedyskryminacji, biorąc pod uwagę powszechną niechęć wobec Romów oraz niewystarczające wdrażanie istniejących przepisów. Wspólnoty Romów często żyją w segregacji w gettach i cierpią z powodu bardzo niskiego poziomu zatrudnienia i nierównego dostępu do opieki zdrowotnej; przede wszystkim dzieci romskie otrzymują edukację na niskim poziomie poprzez segregację w systemie edukacji i klasy składające się wyłącznie z Romów, a tymczasem wykształcenie to najważniejsze narzędzie niepopadania w ubóstwo.

Wszystkie państwa europejskie - obecni i przyszli członkowie Unii Europejskiej muszą zaangażować się we wspólny wysiłek przezwyciężania tego historycznego wykluczenia społecznego największej mniejszości etnicznej kontynentu i przyłączyć się do strategii UE na rzecz integracji Romów.

Czy Rada może zobowiązać się do podjęcia środków mających na celu unikanie praktyk dyskryminacyjnych, zapewniając wdrażanie strategii UE?

W jaki sposób Rada może zapewnić rozwój złożonych systemów zatrudniania i bezpieczeństwa socjalnego, dostęp do uczenia się przez całe życie w celu zwiększenia szans na rynku pracy oraz równego traktowania i równości szans w polityce zatrudnienia i programach mających na celu integrację społeczną, a także w jaki sposób może zagwarantować usprawnienie udziału Romów w planowaniu, realizacji i monitorowaniu funduszy UE na szczeblu lokalnym?

Przedłożone: 27.10.2011

Przekazane: 28.10.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.11.2011

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności