Parlamentarno vprašanje - O-000288/2011Parlamentarno vprašanje
O-000288/2011

Odprava diskriminacije Romov

Vprašanje za ustni odgovor O-000288/2011
za Svet
Člen 115 poslovnika
Lívia Járóka, Simon Busuttil
v imenu skupine PPE

Postopek : 2011/2901(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000288/2011
Predložena besedila :
O-000288/2011 (B7-0654/2011)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Kljub okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, ki ga je uvedla Evropska komisija, Svet pa pozdravil, in kljub smernicam za države članice glede oblikovanja nacionalnih strategij vključevanja Romov, ki jih je prav tako izdala Komisija, se diskriminacija Romov v EU nadaljuje.

Na področju nediskriminacije je treba še veliko narediti, saj je rasno sovraštvo do Romov močno razširjeno, uporaba in izvajanje veljavne zakonodaje pa nezadostna. Romske skupnosti so pogosto izolirane v getih in se soočajo z zelo nizko stopnjo zaposlenosti ter z neenakim dostopom do zdravstvene oskrbe; predvsem romski otroci so prizadeti zaradi slabe izobrazbe v obliki izoliranega poučevanja in romskih razredov, čeprav je izobrazba eno najpomembnejših orodij za preprečevanje revščine.

Vse evropske države – sedanje in prihodnje članice Evropske unije – morajo sodelovati v skupnih prizadevanjih za odpravo te zgodovinske socialne izključenosti največje narodnostne manjšine naše celine in podpisati strategijo EU za vključevanje Romov.

Se lahko Svet zaveže, da bo sprejel ukrepe za preprečevanje diskriminatorne obravnave in hkrati zagotovil izvajanje strategije EU?

Kako lahko Svet zagotovi razvoj obsežnega sistema za zaposlovanje in blaginjo, dostop do vseživljenjskega učenja za boljše možnosti na trgu dela ter enako obravnavo in enake možnosti v politikah zaposlovanja in programih socialnega vključevanja in kako lahko zagotovi izboljšanje udeležbe Romov pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju skladov EU na lokalni ravni?

Vloženo: 27.10.2011

Posredovano: 28.10.2011

Rok za odgovor: 18.11.2011