Postup : 2011/2901(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000289/2011

Předložené texty :

O-000289/2011 (B7-0655/2011)

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 45kWORD 26k
27. října 2011
O-000289/2011

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000289/2011

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Lívia Járóka, Simon Busuttil

za skupinu PPE


  Předmět: Odstranění diskriminace Romů

 Odpověď na plenárním zasedání 

Navzdory skutečnosti, že Komise zavedla rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, který Rada uvítala, a navzdory pokynům pro vypracování vnitrostátních strategií integrace Romů, které pro členské státy vydala Evropská komise, v EU stále dochází k diskriminaci Romů.

V oblasti boje proti diskriminaci je vzhledem k rozšířené nesnášenlivosti vůči Romům a nedostatečnému uplatňování stávajících právních předpisů nezbytné vykonat ještě mnoho práce. Romské komunity jsou často soustředěny v oblastech typu ghetta a trpí extrémně nízkou zaměstnaností a nerovným přístupem ke zdravotní péči; především vzdělávání romských dětí je nekvalitní a probíhá ve formě segregované výuky v „cikánských třídách“, ačkoli vzdělání je jedním z nejdůležitějších prostředků pro překonání chudoby. 

Všechny evropské země – současné i budoucí členské státy Evropské unie – se musí podílet na společném úsilí o překonání tohoto historicky zakořeněného sociálního vyloučení největší etnické menšiny na našem kontinentu a zapojit se do strategie EU pro začleňování Romů. 

Může být Komise nápomocná při předcházení diskriminaci a současně zajistit, aby strategie EU byla uplatňována a stávající právní nástroje byly vyhodnoceny? 

Může Komise zavést kritéria pro hodnocení evropských akčních plánů pro Romy a nastínit, kdy a jakým způsobem bude možné uskutečnit plánování, sledování a hodnocení „krizové mapy“? 

Jak může Komise zajistit vývoj komplexního sytému zaměstnanosti a sociální pomoci, přístup k celoživotnímu vzdělávání s cílem získat více šancí na trhu práce a rovné zacházení,  rovné příležitosti v politikách zaměstnanosti a programech, jež jsou zaměřeny na sociální začlenění? Jak může zaručit, že se na místní úrovni zvýší účast Romů při plánování, využívání a sledování finančních prostředků EU? 

Předložení: 27.10.2011

Postoupení: 31.10.2011

Platné do: 7.11.2011

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí