Parlementaire vraag - O-000296/2011Parlementaire vraag
O-000296/2011

Detentieomstandigheden in de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000296/2011
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Rita Borsellino
namens de S&D-Fractie

Procedure : 2011/2897(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000296/2011
Ingediende teksten :
O-000296/2011 (B7-0666/2011)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Na een door de Raad in het kader van het Stockholm-programma geformuleerd verzoek en na talrijke verzoeken van het Europees Parlement, heeft de Commissie onlangs een Groenboek gepresenteerd over de toepassing van de EU-strafrechtwetgeving op het gebied van detentie.

Het document vormt het startsein voor een brede raadpleging van belanghebbenden over EU-maatregelen gericht op verbetering van detentieomstandigheden, ter bevordering van het wederzijdse vertrouwen in justitiële samenwerking. De raadpleging heeft betrekking op belangrijke onderwerpen, zoals de invloed van verschillende normen voor detentie-omstandigheden op de toepassing van EU-wetgevingsinstrumenten, zoals het Europees arrestatiebevel en het Europees surveillancebevel. Ook gaat de raadpleging over de mogelijke rol van het EU-optreden op gebieden zoals voorlopige hechtenis, alternatieve maatregelen en detentieomstandigheden van kinderen, met als doel de invloed van dat optreden op detentie-omstandigheden in heel Europa te vergroten.

De bijlage bij het Groenboek bevat een opsomming van een aantal zorgen met betrekking tot de sterk uiteenlopende situaties in de lidstaten op het gebied van de aantallen personen in voorlopige hechtenis, overbevolking en de aantallen gevangenen in het algemeen, inclusief het aantal kinderen en onderdanen van derde landen in detentie. Het Europees mensenrechtenhof heeft herhaaldelijk EU-lidstaten veroordeeld in verband met detentieomstandigheden, de duur van de voorlopige hechtenis en de rechtsbediening, waaronder op grond van rapporten van de commissie Folterpreventie van de Raad van Europa.

Wat denkt de Raad te gaan doen aan de bescherming van grondrechten zoals vastgelegd in het EU-handvest voor alle personen in detentie in verband met detentieomstandigheden, het gebrek aan faciliteiten, overbevolking, verkeerd gebruik en misbruik van alternatieve maatregelen en langdurige voorlopige hechtenis, die vaak het onderwerp van uitspraken van het Europees mensenrechtenhof zijn geweest? Wat denkt de Raad te gaan doen aan die onderwerpen die onder EU-bevoegdheid vallen die een directe of indirecte invloed hebben op detentieomstandigheden en de grondrechten van gevangenen, zoals het misbruik van voorlopige hechtenis, en aan bevordering van het gebruik van alternatieve maatregelen? Wat gaat de Raad doen aan het feit dat detentieomstandigheden invloed hebben op de toepassing van belangrijke EU-instrumenten voor justitiële samenwerking in strafrechtzaken, zoals het Europees arrestatiebevel en het Europees surveillancebevel?

Wat gaat de Raad doen om te zorgen voor een goede follow-up van het Groenboek van de Commissie?

Ingediend: 9.11.2011

Doorgezonden: 10.11.2011

Uiterste datum beantwoording: 1.12.2011