Parlamentarna vprašanja
PDF 46kWORD 38k
15. november 2011
O-000301/2011

Vprašanje za ustni odgovor O-000301/2011

za Komisijo

Člen 115 poslovnika

Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni

v imenu skupine ALDE


  Zadeva: Dostop do zdravstvenega varstva za nezakonite migrante

Z Mednarodnim paktom Združenih narodov o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki ga je podpisalo vseh 27 držav članic, je vsakomur priznana pravica do zdravja kot temeljna pravica. Pogodba o delovanju o Evropski unije in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah odražata to prepričanje.

Vendar pa je nedavna študija, ki jo je v desetih državah članicah opravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice[1], pokazala, da se nacionalne prakse po dostopu nezakonitih migrantov do zdravstvenega varstva močno razlikujejo. V šestih državah članicah, kjer je potekala študija, nezakoniti migranti razen v nujnih primerih nimajo dostopa do brezplačnih javnih zdravstvenih storitev. V eni državi članici je zdravstvena oskrba dostopna, vendar pa morajo bolnice prijaviti državnim organom nezakonite migrante. Zaradi strahu, da jih bodo odkrili, se nezakoniti migrante raje odločajo, da tvegajo svoje zdravje.

Države članice se bojijo morebitnih stroškov brezplačnega zdravstvenega varstva nezakonitih migrantov. Vendar pa večje vlaganje v osnovno zdravstveno varstvo za vse pomeni nižje stroške drage medicinske oskrbe v nujnih primerih, pa tudi manjše tveganje za javno zdravje. Pravica do osnovnega zdravstvenega varstva je temeljna pravica, ne glede na status osebe. To odgovornost mora prevzeti država, ne pa nevladne organizacije in civilna družba, kot je sedaj praksa v več državah članicah, ki ne omogočajo polnega dostopa do osnovnega zdravstvenega varstva.

Ali lahko Komisija pripravi celovito študijo praks na področju dostopa do zdravstvenega varstva za nezakonite migrante v vseh 27 državah članicah?

Še zlasti, ali lahko Komisija pripravi grobo oceno, koliko bi letno stala brezplačno zdravstveno varstvo v Evropski uniji za nezakonite migrante?

Ali lahko Komisija potrdi ali zanika kakršno koli povezavo med brezplačnim zdravstvenim varstvom v nekaterih državah članicah in številom nezakonitih migrantov v teh državah? Z drugimi besedami, ali obstajajo dokazi, da je brezplačno zdravstveno varstvo med dejavniki privlačnosti?

Ob koncu, ali lahko Komisija podrobno opiše vpliv študije Agencije na določbe o zdravstvenem varstvu, o katerih trenutno potekajo pogajanja v okviru svežnja direktiv o azilnem postopku in sprejemu iskalcev azila?

Vloženo: 15.11.2011

Posredovano: 17.11.2011

Rok za odgovor: 24.11.2011

[1]  Agencija Evropske unije za temeljne pravice, Migranti z neurejenim statusom: dostop do zdravstvenega varstva v 10 državah članicah Evropske unije, Dunaj 2011.

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov