Parlamenta jautājums - O-000322/2011Parlamenta jautājums
O-000322/2011

Programma "Saprātīga enerģija - Eiropa II" un daudzgadu finanšu shēma

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000322/2011
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas
EFD grupas vārdā

Procedūra : 2011/2905(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000322/2011
Iesniegtie teksti :
O-000322/2011 (B7-0672/2011)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Eiropas enerģētikas politikas sekmīgums ir atkarīgs vienlaikus no aktīvas zinātniskās pētniecības, lai izstrādātu jaunas ilgspējīgas un konkurētspējīgas tehnoloģijas, un no esošo tehnoloģiju labākas izmantošanas. Lai veicinātu esošo ilgspējīgo enerģētisko risinājumu izmantošanu un atceltu visus ar tehnoloģijām nesaistītos šķēršļus atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā (piemēram, informācijas, kompetences un finansējuma īpašās jomās trūkumu), Eiropas Savienība ir izstrādājusi daudzgadu programmu „Saprātīga enerģija — Eiropa II, kas šobrīd tiek īstenota.

Šī programma, kura galvenokārt ir vērsta uz informēšanu par noteiktiem aspektiem, spēju un kompetenču attīstīšanu un palīdzību politikas īstenošanā, ir uzskatāma par soli pareizajā virzienā, un ir būtiski, lai tai izdotos piesaistīt pēc iespējas dažādus publiskos, privātos un nevalstiskos subjektus, tostarp MVU.

Ņemot vērā nepieciešamību Eiropā arī turpmāk īstenot ilgspējīgas enerģijas programmas, kādas prioritātes, uzlabojumus un finansējumu Komisija ir iecerējusi likt priekšā attiecībā uz programmu, ko īstenos pēc 2013. gada — programmas „Saprātīgā enerģija — Eiropa II ”?

Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai nodrošinātu MVU vēl aktīvāku līdzdalību?

Kā Komisija ir paredzējusi nodrošināt labāku šīs turpmākās programmas saderību un saikni ar citām Savienības iniciatīvām?

Iesniegšanas datums: 7.12.2011

Nosūtīts: 9.12.2011

Termiņš atbildei: 16.12.2011