Parlamendi esitatud küsimus - O-000323/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000323/2011

Töötajate vaba liikumise piirangud

Suuliselt vastatav küsimus O-000323/2011
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Stephen Hughes, Rovana Plumb, Hannes Swoboda
fraktsiooni S&D nimel

Menetlus : 2011/2958(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000323/2011
Esitatud tekstid :
O-000323/2011 (B7-0674/2011)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Praegu kehtivad teatavates liikmesriikides Bulgaaria ja Rumeenia kodanike suhtes tööjõu liikumise piirangud. Bulgaaria ja Rumeenia üleminekuperioodi teine etapp saab läbi 2011. aasta lõpus. Kui liikmesriik otsustab meetmete kehtivusaega veel kahe aasta võrra pikendada, peab ta alates 2011. aastast esitama tõendeid tõsiste häirete kohta oma tööturul.

Statistika näitab, et 2010. aasta lõpus moodustasid Bulgaaria ja Rumeenia – kelle suhtes üleminekutõkked ELis siiani kehtivad – EL-25s elavad kodanikud ELi kogurahvastikust 0,6%.

Kas komisjon võiks selgelt määratleda, mida tähendab termin „tööturu tõsised häired”?

Kas komisjon võiks koostada ja esitada selge hinnangu, mis käsitleks meetodeid, mida liikmesriigid peavad kasutama, et tõestada Rumeenia ja Bulgaaria töötajate sissevoolust tingitud tõsiseid häireid oma tööturul?

Kas komisjon kavatseb analüüsida ja täiustada mõjuhinnangut, mis käsitleb Rumeeniast ja Bulgaariast pärinevate töötajate töö- ja elutingimusi teistes ELi liikmesriikides, pidades seejuures silmas nii seaduslikku kui ka ebaseaduslikku tööjõudu?

Praegusel ajal põhjustavad sotsiaalset dumpingut peamiselt maffia-sugemetega ettevõtted, kes kuritarvitavad töötajate lähetamise direktiivi, võttes tööle peamiselt Rumeenia ja Bulgaaria töötajaid nende ebasoodsama olukorra tõttu ning kasutades neid töötajaid kõnealuse õigusraamistiku abil ära. Kas komisjon kavatseb võtta midagi ette nende töötajate kaitsmiseks ja sotsiaalse dumpingu lõpetamiseks nii, et liikmesriigid muudaksid ebaseaduslikuks töötajate ärakasutamise teatavate ELi tasandil tegutsevate maffia-ettevõtete poolt, mitte ei muudaks ebaseaduslikuks tööjõudu ennast?

Esitatud: 7.12.2011

Edastatud: 9.12.2011

Vastuse tähtaeg: 16.12.2011