Întrebare parlamentară - O-000323/2011Întrebare parlamentară
O-000323/2011

Restricții privind libera circulație a lucrătorilor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000323/2011
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Stephen Hughes, Rovana Plumb, Hannes Swoboda
în numele Grupului S&D

Procedură : 2011/2958(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000323/2011
Texte depuse :
O-000323/2011 (B7-0674/2011)
Voturi :
Texte adoptate :

În prezent, anumite state membre UE impun cetățenilor bulgari și români restricții în ceea ce privește dreptul de muncă. La sfârșitul anului 2011 expiră cea de-a doua etapă a perioadei de tranziție pentru cele două țări. Începând cu anul 2011, pentru ca un stat membru să decidă prelungirea cu încă doi ani a măsurilor, acesta trebuie să ofere dovezi privind perturbări grave pe propria piață a forței de muncă.

În ceea ce privește singurele două țări care se confruntă încă cu bariere tranzitorii în cadrul UE, datele arată că la sfârșitul anului 2010, cetățenii români și bulgari cu reședința în UE-25 reprezentau 0,6 % din populația totală a UE;

Poate Comisia să ofere o definiție clară a noțiunii de „perturbări grave pe piața forței de muncă”?

Poate Comisia să elaboreze și să prezinte o evaluare clară a metodologiei pe care trebuie să o folosească statele membre pentru a demonstra faptul că perturbările grave de pe propriile piețe ale forței de muncă sunt cauzate de afluxul lucrătorilor români și bulgari?

Intenționează Comisia să analizeze și să dezvolte în continuare o evaluare a impactului privind condițiile de muncă și de trai ale forței de muncă reglementate și/sau „ilegale” venite din România și Bulgaria în celelalte state membre ale UE?

Una dintre principalele surse ale dumpingului social în prezent este recurgerea în mod abuziv la Directiva privind lucrătorii detașați de către societățile care folosesc practici de tip mafiot și angajează în principal lucrători români și bulgari din cauza poziției lor mai fragile și apoi îi exploatează utilizând cadrul legal menționat. Având în vedere acest lucru, intenționează Comisia să ia măsuri pentru protejarea acestor lucrători și pentru a pune capăt dumpingului social într-o manieră care să nu permită statelor membre să-i considere ilegali pe lucrătorii înșiși, ci să interzică prin lege exploatarea acestora de către anumite societăți de tip mafiot care activează la nivelul UE?

Depunere: 7.12.2011

Trimisă: 9.12.2011

Termen pentru răspuns: 16.12.2011