Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000325/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000325/2011

Fremtiden for GMES

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000325/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Norbert Glante
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Procedure : 2012/2509(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000325/2011
Indgivne tekster :
O-000325/2011 (B7-0027/2012)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Kommissionen vedtog den 30. november en meddelelse om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dettes operationer (fra 2014).

Hvorfor besluttede Kommissionen at vedtage en meddelelse om fremtiden for GMES-programmet og ikke et forslag til forordning som meddelt i Kommissionens arbejdsprogram for 2010?

Hvorfor foreslog Kommissionen at finansiere GMES-programmet uden for den flerårige finansielle ramme?

Hvornår vil Kommissionen fremsætte et lovgivningsforslag om den fremtidige finansiering og forvaltning af GMES-programmet under hensyntagen til, at den nuværende forordning (EU) nr. 911/2010 kun dækker de indledende operationer og udløber ved udgangen af 2013?

Indgivet: 13.12.2011

Videresendt: 15.12.2011

Besvarelsesfrist: 22.12.2011