Parlementaire vraag - O-000325/2011Parlementaire vraag
O-000325/2011

  Toekomst van het GMES

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000325/2011
  aan de Commissie
  Artikel 115 van het Reglement
  Norbert Glante
  namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

  Procedure : 2012/2509(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000325/2011
  Ingediende teksten :
  O-000325/2011 (B7-0027/2012)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Op 30 november heeft de Commissie een mededeling aangenomen over het initiatief "Wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid" (GMES) en zijn operationele fase (vanaf 2014).

  Waarom heeft de Commissie besloten een mededeling aan te nemen over de toekomst van het GMES-initiatief in plaats van een voorstel voor een verordening te presenteren, zoals werd aangekondigd in het werkprogramma van de Commissie voor 2010?

  Waarom heeft de Commissie voorgesteld het GMES-initiatief te financieren buiten het meerjarig financieel kader (MFK) om?

  Wanneer denkt de Commissie een wetgevingsvoorstel in te dienen over de toekomstige financiering en het toekomstige beheer van het GMES-initiatief, gezien het feit dat de huidige verordening (Verordening (EU) nr. 911/2010) slechts de initiële operationele fase omvat en eind 2013 afloopt?

  Ingediend: 13.12.2011

  Doorgezonden: 15.12.2011

  Uiterste datum beantwoording: 22.12.2011