Parlamenti kérdés - O-000327/2011Parlamenti kérdés
O-000327/2011

A tengeri kalózkodás kihívásának hatékony kezelése

15.12.2011

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000327/2011
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Brian Simpson
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében

Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalásában foglalkozott a tengeri kalózkodás problémájával, és politikai megoldást szorgalmazott a Szomália partjainál zajló kalózkodás problémája tekintetében. Azóta az Indiai-óceánban rohamosan nőtt a kalózkodás veszélye, így ez veszélyes fenyegetéssé vált a regionális stabilitás, a világkereskedelem, valamint a tengeri közlekedés és szállítás minden formája – beleértve a halászhajókat – tekintetében.

Ebben az összefüggésben a Tanácsot a következő kérdések megválaszolására kérjük:

  1. Milyen intézkedést tett vagy tervez tenni annak érdekében, hogy:

  a kalózok származási országaiban a probléma szárazföldön eredő okaival foglalkozzon,

  elérje 450–600 tengerész szabadon bocsátását, akik jelenleg a kalózok fogságában vannak,

  előrelépés történjen a tanúsítvánnyal rendelkező fegyveres fedélzeti személyzet bevetéséről szóló harmonizált uniós megközelítés felé?

  1. Mik a tervek az EU–NAVFOR Atalanta-missziója jövőjének tekintetében, különös tekintettel a kalózkodással szembeni uniós válaszlépések hatékonyságának biztosítására, figyelembe véve, hogy az üzemben lévő tengeri hajók száma a 2009-es 35 darabról 2011-ben 10 darabra csökkent?
  2. Milyen lépéseket kell nemzetközi szinten – különösen az ENSZ és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szintjén – tenni a tengeri kalózkodás elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzetközi együttműködés fokozása érdekében?
  3. Milyen intézkedéseket tettek a nyomon követhetőség biztosítása és az uniós tagállamok bankszámláin elhelyezett váltságdíjat lefoglalása érdekében? Hogyan kívánja a Tanács meggyőzni a harmadik országokat, hogy ezzel egyenértékű lépéseket tegyenek, annak érdekében, hogy a kalózkodásból eredő váltságdíjakat már ne lehessen harmadik országok bankszámláin elhelyezni?

Előterjesztve: 15.12.2011

Továbbítva: 16.12.2011

A válaszadás határideje: 13.1.2012