Întrebare parlamentară - O-000327/2011Întrebare parlamentară
O-000327/2011

Combaterea eficientă a problemei pirateriei maritime

15.12.2011

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000327/2011
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Brian Simpson
în numele Comisia pentru transport şi turism

Parlamentul European a abordat problema pirateriei maritime în rezoluţia sa din 26 noiembrie 2009 şi a pledat pentru găsirea unei soluţii politice la problema pirateriei din largul coastei somaleze. De la acea dată, pirateria în Oceanul Indian a luat amploare rapid, devenind un pericol la adresa stabilităţii regionale, a comerţului mondial şi a tuturor formelor de transport maritim şi de activităţi navale, inclusiv a navelor de pescuit.

În acest context, poate Consiliul să răspundă la următoarele întrebări:

1. Ce măsuri s-au luat sau sunt în curs de pregătire:

  pentru a aborda cauzele de pe uscat ale acestei probleme în ţările de origine ale piraţilor,

  pentru a asigura eliberarea celor 450-600 de marinari ţinuţi în prezent ostatici de către piraţi,

  pentru a elabora o abordare armonizată la nivelul UE privind utilizarea de personal armat certificat la bordul navelor?

2. Care sunt planurile pentru misiunea Atalanta a EU-NAVFOR, în special în ceea ce priveşte asigurarea eficacităţii răspunsului UE la pirateria maritimă, ţinând seama de faptul că numărul navelor implicate a scăzut de la 35 în 2009 la doar 10 în 2011?

3. Ce măsuri ar trebui luate la nivel internaţional, în special sub auspiciile ONU şi ale Organizaţiei Maritime Internaţionale, pentru a îmbunătăţi cooperarea internaţională în lupta împotriva pirateriei maritime?

4. Ce măsuri s-au luat pentru a se asigura că banii plătiţi pentru răscumpărare în conturi bancare din state membre ale UE pot fi depistaţi şi confiscaţi? Cum va convinge Consiliul ţările terţe să ia măsuri echivalente pentru ca banii de răscumpărare ceruţi în cadrul actelor de piraterie să nu mai poată fi plătiţi în conturi bancare din ţările respective?

Depunere: 15.12.2011

Trimisă: 16.12.2011

Termen pentru răspuns: 13.1.2012