Parlamentná otázka - O-000333/2011Parlamentná otázka
O-000333/2011

  Prvá reakcia na Zelenú knihu Komisie o uskutočniteľnosti zavedenia dlhopisov stability

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000333/2011
  Komisii
  článok 115 rokovacieho poriadku
  Sharon Bowles
  v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

  Postup : 2011/2959(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000333/2011
  Predkladané texty :
  O-000333/2011 (B7-0022/2012)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :
  1. Aké sú priebežné výsledky konzultácií o dlhopisoch stability uvedených v zelenej knihe?
  2. Aké ďalšie kroky plánuje Komisia podniknúť na základe verejných konzultácií týkajúcich sa jej zelenej knihy?
  3. Ako hodnotí Komisia nedávny vývoj na trhu a politické dohody, ako sú závery zasadnutia Európskej rady 8. – 9. decembra 2011, a aký typ politického nástroja by bol z krátkodobého hľadiska najúčinnejší?

  Predložené: 21.12.2011

  Postúpené: 4.1.2012

  Termín na zodpovedanie: 11.1.2012