Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000001/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000001/2012

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000001/2012

Procedure : 2011/2904(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000001/2012
Indgivne tekster :
O-000001/2012 (B7-0021/2012)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 115

Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas

for EFD-Gruppen

Om:  Manglende balance i fødevareforsyningskæden

Fødevaremarkedet domineres for øjeblikket af en række store distributører, og de priser, som landbrugerne får som led i denne fødevareforsyningskæde, falder konstant. Imens produktionsomkostningerne fortsætter med at stige, modtager landbrugerne ikke nok betaling for deres produktion, og store supermarkeder profiterer på deres bekostning.

På grund af den store kløft mellem den pris, som betales til landbrugerne, og den endelige pris, der betales af forbrugerne, samt på grund af manglen på gennemsigtighed og skævhederne i fødevareforsyningskæden, bliver det uattraktivt at påbegynde landbrugsvirksomhed, og landbrugerne er i stor fare for ikke at kunne overleve.

Indgivet: 10.1.2012

Videresendt: 12.1.2012

Besvarelsesfrist: 19.1.2012