Parlamento klausimas - O-000001/2012Parlamento klausimas
O-000001/2012

  Pusiausvyros maisto tiekimo grandinėje nebuvimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000001/2012
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas
EFD frakcijos vardu

Procedūra : 2011/2904(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000001/2012
Pateikti tekstai :
O-000001/2012 (B7-0021/2012)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Maisto produktų rinkoje šiuo metu dominuoja stambios paskirstymo bendrovės ir kainos, mokamos ūkininkams maisto tiekimo grandinėje, yra nuolatos mažinamos. Tuo tarpu gamybos sąnaudos ir toliau didėją, ūkininkai negauna pakankamų pajamų už savo produkciją ir dideli prekybos centrai gauna naudos ūkininkų sąskaita.

Dėl didelio skirtumo tarp kainos, kuri mokama ūkininkams ir galutinės kainos, kurią moka vartotojai, taip pat dėl skaidrumo stokos ir piktnaudžiavimo maisto tiekimo grandinėje darosi nebenaudinga užsiimti žemės ūkio veikla ir ūkininkų išlikimui kyla didelis pavojus.

Pateikta: 10.1.2012

Perduota: 12.1.2012

Atsakyti iki: 19.1.2012