Parlementaire vraag - O-000001/2012Parlementaire vraag
O-000001/2012

  Onevenwichtigheden in de voedselvoorzieningsketen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000001/2012
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas
namens de EFD-Fractie

Procedure : 2011/2904(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000001/2012
Ingediende teksten :
O-000001/2012 (B7-0021/2012)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op dit moment wordt de voedselmarkt gedomineerd door grote distributiebedrijven en de prijzen die boeren ontvangen in de voedselvoorzieningsketen worden steeds lager. Terwijl de productiekosten blijven stijgen, ontvangen boeren niet voldoende inkomen voor hun productie en verrijken grote supermarkten zich ten koste van hen.

Vanwege de grote kloof tussen de prijzen die aan de boeren worden betaald en de uiteindelijke prijzen die door de consumenten worden betaald, en vanwege de gebrekkige transparantie en misbruik in de voedselvoorzieningsketen, wordt het onaantrekkelijk om landbouwactiviteiten te ondernemen en worden boeren ernstig bedreigd in hun voortbestaan.

Ingediend: 10.1.2012

Doorgezonden: 12.1.2012

Uiterste datum beantwoording: 19.1.2012