Pytanie poselskie - O-000001/2012Pytanie poselskie
O-000001/2012

  Zaburzenia równowagi w łańcuchu dostaw żywności

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000001/2012
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas
w imieniu grupy EFD

Procedura : 2011/2904(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000001/2012
Teksty złożone :
O-000001/2012 (B7-0021/2012)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Rynek żywności jest obecnie zdominowany przez dużych dystrybutorów, zaś ceny otrzymywane przez rolników w łańcuchu dostaw żywności stale maleją. Podczas gdy koszty produkcji ciągle rosną, rolnicy nie otrzymują wystarczającego wynagrodzenia za swoją produkcję, a duże supermarkety osiągają zyski ich kosztem.

Z uwagi na dużą rozbieżność między ceną uzyskiwaną przez rolników a ostateczną ceną płaconą przez konsumentów oraz na brak przejrzystości i nadużycia w łańcuchu dostaw żywności, angażowanie się w działalność rolniczą staje się nieatrakcyjne, zaś przetrwanie rolników jest wyraźnie zagrożone.

Przedłożone: 10.1.2012

Przekazane: 12.1.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 19.1.2012