Förfarande : 2011/2899(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000004/2012

Ingivna texter :

O-000004/2012 (B7-0029/2012)

Debatter :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 104kWORD 40k
13 januari 2012
O-000004/2012

Fråga för muntligt besvarande O-000004/2012

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Maria do Céu Patrão Neves

för PPE-gruppen

Marek Józef Gróbarczyk

för ECR-gruppen

Ulrike Rodust

för S&D-gruppen


  Angående:  Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter

 Svar i kammaren 

Fiskerisektorns huvudverksamhet är produktion, förädling och marknadsföring av fisk. Vid sidan av huvudmålet att tillgodose marknaden med protein av hög kvalitet, spelar fiskerisektorn nu för tiden en bredare roll som leder till ytterligare sociala, ekonomiska och kulturella vinster.

Vid sidan av fångstsektorn och dithörande verksamheter verkar nu fiskeindustrin inom en rad olika branscher, såsom ”pescaturismo” (fritidsfiske) som främjar kustturistsektorn och därmed ökar fiskeriets inflytande på kustsamhällenas sociokulturella identitet, och inom vattenbruket vad gäller antingen nybestånd i hav och floder, eller produktionen av högkvalitativa matvaror med kapacitet att tillgodose den europeiska marknaden.

Fiskerisektorn har således de senaste decennierna visat att den har flera strängar på sin lyra och är i dag knuten till ett antal olika verksamheter som direkt eller indirekt skapar arbetstillfällen, främjar socioekonomisk utveckling i kustområden och stärker kulturarvet i dessa regioner. Fiskeriets inflytande på gastronomi, folkminnen, museologi och litteratur är uppenbart.

Med hänsyn till ovanstående ställer sig fiskerisektorn bakom Europa 2020-strategin (”En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla”, KOM(2010)2020), som verkar för hållbar tillväxt (genom att främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi) och tillväxt för alla (genom att arbeta för en ekonomi med hög sysselsättning som skapar social och territoriell sammanhållning). Fiskerisektorn ställer sig också bakom målen för Rio+20 om grön ekonomi (KOM(2011)0363).

1.  Är kommissionen medveten om fiskerisektorns multifunktionella natur och dess bidrag till produktionen av ”kollektiva nyttigheter” och till 2020-strategin samt målen för Rio+20?

2.  Hur kommer kommissionen att införliva fiskerisektorns mervärden i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken?

Ingiven: 13.1.2012

Vidarebefordrad: 17.1.2012

Sista svarsdag: 24.1.2012

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy