Διαδικασία : 2011/2894(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000006/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000006/2012 (B7-0030/2012)

Συζήτηση :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 181kWORD 25k
13 Ιανουαρίου 2012
O-000006/2012

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000006/2012

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Erminia Mazzoni

εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών


  Θέμα:  Πρόσβαση των τυφλών στα βιβλία

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόσβασης των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων στα βιβλία και λοιπά έντυπα, η Παγκόσμια Οργάνωση Τυφλών και η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών έχουν προτείνει μια διεθνώς δεσμευτική Συνθήκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) με στόχο να θεσπιστεί μια στοχευμένη εξαίρεση στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο από την άλλη πλευρά προτείνουν συμφωνίες μεταξύ ενδιαφερομένων στην ΕΕ και μια προαιρετική σύσταση σε πλαίσιο WIPO. Η ευρωπαϊκή κοινότητα τυφλών θεωρεί αμφότερες επιλογές εντελώς ανεπαρκείς.

1.  Στο βαθμό που η ΕΕ τάσσεται υπέρ των δεσμευτικών Συνθηκών WIPO για όλους τους άλλους σκοπούς, πως δικαιολογεί η Επιτροπή το γεγονός ότι προτείνονται χαμηλότερες προδιαγραφές νομικής προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο για τους ανάπηρους;

2.  Θεωρεί η Επιτροπή ότι οι ενέργειές της σε σχέση με τη Συνθήκη WIPO ανταποκρίνονται πλήρως στις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως διατυπώθηκαν στην έκθεσή του σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με την οποία ζητείται μια νομικώς δεσμευτική Συνθήκη σε πλαίσιο WIPO;

3.  Θεωρεί άραγε η Επιτροπή ότι η αντίθεσή της προς τη Συνθήκη WIPO συνάδει με τη στρατηγική της για τους αναπήρους κατά την περίοδο 2010-2020, η οποία επιδιώκει συγκεκριμένα την άρση των εμποδίων στην κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που ευνοούν την προσφορά ίσων ευκαιριών;

4.  Θεωρεί η Επιτροπή επ’αυτού ότι η ισχύουσα ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία εναρμονίζεται με τους στόχους της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και συγκεκριμένα τα άρθρα 21 και 30 αυτής, καθώς και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με κοινό απώτερο σκοπό την αποτροπή των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες;

Κατάθεση: 13.1.2012

Διαβίβαση: 17.1.2012

Λήξη προθεσμίας: 24.1.2012

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου