Procedură : 2011/2894(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000006/2012

Texte depuse :

O-000006/2012 (B7-0030/2012)

Dezbateri :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 183kWORD 25k
13 ianuarie 2012
O-000006/2012

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000006/2012

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Erminia Mazzoni

în numele Comisia pentru petiţii


  Subiect:  Accesul la cărți al persoanelor nevăzătoare

 Răspuns în plen 

Pentru a face față problemei pe care o reprezintă accesul la cărți și alte materiale imprimate al nevăzătorilor și persoanelor cu dizabilități de citire, Uniunea Mondială a Nevăzătorilor și Uniunea Europeană a Nevăzătorilor au propus Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) elaborarea unui tratat internațional obligatoriu care să prevadă o excepție specifică la drepturile de autor. Pe de altă parte, Comisia și Consiliul propun încheierea unor acorduri între părțile interesate în cadrul UE și o recomandare pe bază voluntară adresată OMPI. Comunitatea nevăzătorilor din Europa consideră că ambele inițiative sunt total insuficiente.

1.  În timp ce UE sprijină tratate obligatorii ale OMPI pentru toate celelalte scopuri, cum justifică Comisia propunerile de norme de protecție juridică mai puțin riguroase la nivel mondial  pentru persoanele cu dizabilități?

2.  Consideră Comisia că acțiunile sale cu privire la tratatul OMPI corespund pe deplin dorințelor exprimate de Parlamentul European în raportul său intitulat „Valorificarea potențialului industriilor culturale și creative”, în care se solicită un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic în cadrul OMPI?

3.  Consideră Comisia că opoziția sa față de tratatul OMPI este consecventă cu propria sa strategie 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilități, care are ca obiectiv specific înlăturarea obstacolelor din calea incluziunii și crearea unei culturi a egalității de șanse?

4.  În acest sens, consideră Comisia că legislația actuală la nivelul UE și pe plan internațional corespunde obiectivelor Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și, în special, articolelor 21 și 30 din aceasta, precum și obligațiilor care decurg din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, ambele având ca obiectiv prevenirea  discriminării împotriva persoanelor cu dizabilități?

Depunere: 13.1.2012

Trimisă: 17.1.2012

Termen pentru răspuns: 24.1.2012

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate