Postup : 2011/2894(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000006/2012

Predkladané texty :

O-000006/2012 (B7-0030/2012)

Rozpravy :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 41k
13. januára 2012
O-000006/2012

Otázka na ústne zodpovedanie O-000006/2012

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Erminia Mazzoni

v mene Výboru pre petície


  Vec:  Dostupnosť kníh pre nevidiacich

 Odpoveď v pléne 

V záujme riešenia problému prístupu nevidiacich a slabozrakých ľudí ku knihám a ďalším tlačeným produktom navrhla Svetová únia nevidiacich a Európska únia nevidiacich medzinárodne záväznú zmluvu v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorej cieľom je stanoviť cielenú výnimku týkajúcu sa autorských práv. Komisia a Rada však navrhujú dohody medzi zainteresovanými stranami v EÚ a dobrovoľné odporúčanie v rámci WIPO. Európska komunita nevidiacich považuje oboje za úplne nepostačujúce.

1.  EÚ podporuje záväzné zmluvy v rámci WIPO vo všetkých ostatných veciach, ako teda Komisia odôvodní, že navrhuje nižšiu úroveň celosvetovej právnej ochrany postihnutých ľudí?

2.  Domnieva sa Komisia, že opatrenia týkajúce sa zmluvy v rámci WIPO zodpovedajú v plnej miere predstavám Európskeho parlamentu, ktoré vyjadril vo svojej správe Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, v ktorej požaduje právne záväznú zmluvu v rámci WIPO?

3.  Domnieva sa Komisia, že jej nesúhlas so zmluvou v rámci WIPO je v súlade s jej stratégiou týkajúcou sa postihnutých ľudí na roky 2010 – 2020, ktorá sa osobitne zameriava na odstraňovanie prekážok súvisiacich so začleňovaním a vytváranie kultúry rovných príležitostí?

4.  Domnieva sa Komisia v tejto súvislosti, že platné predpisy EÚ a medzinárodné predpisy sú v súlade s cieľmi Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, a najmä jeho článkami 21 a 30, a s povinnosťami vyplývajúcimi z Európskej charty základných práv, ktorých cieľom je zabránenie diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím?

Predložené: 13.1.2012

Postúpené: 17.1.2012

Termín na zodpovedanie: 24.1.2012

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia