Διαδικασία : 2012/2552(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000013/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000013/2012 (B7-0101/2012)

Συζήτηση :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 203kWORD 25k
25 Ιανουαρίου 2012
O-000013/2012

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000013/2012

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


  Θέμα:  6ο Παγκόσμιο Φόρουμ Υδάτων στη Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Το 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ Υδάτων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 17 Μαρτίου 2012 στη Μασσαλία, αποτελεί μια μοναδική εκδήλωση στην οποία συναντώνται ειδικοί για θέματα υδάτων με πολιτικούς και άλλους φορείς λήψεως αποφάσεων από όλο τον κόσμο.

     Ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής στην πολιτική διαδικασία που οδήγησε στο 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ Υδάτων;

     Ποια είναι η προσέγγιση της ΕΕ με στόχο την περαιτέρω πρόοδο σε παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της προώθησης λύσεων για θέματα υδάτων, καθώς και, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της ένδειας και της κλιματικής αλλαγής; Προτίθεται η Επιτροπή να υποστηρίξει μια προσέγγιση «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» για θέματα υδάτων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της περιφερειακής και τοπικής διάστασης;

     Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προσεχή υποβολή, εκ μέρους της Επιτροπής, του «σχεδίου για την εξασφάλιση των υδάτινων πόρων της Ευρώπης» και την έκθεση για την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε θέματα υδάτων που συζητείται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο, ποιες είναι οι κύριες, συγκεκριμένες, δράσεις που προτείνει η Επιτροπή σε σχέση με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τόσο η Ευρώπη όσο και ο κόσμος, και κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες, κατά τον 21ο αιώνα, με σκοπό να εξασφαλισθούν οι υδάτινοι πόροι, η ποιότητα των υδάτων και η διαθεσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και να βελτιωθεί η ανακοίνωση και η υλοποίηση των στόχων για τα ύδατα;

Κατάθεση: 25.1.2012

Διαβίβαση: 27.1.2012

Λήξη προθεσμίας: 3.2.2012

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου