Menettely : 2012/2552(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000013/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000013/2012 (B7-0101/2012)

Keskustelut :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 112kWORD 23k
25. tammikuuta 2012
O-000013/2012

Suullisesti vastattava kysymys O-000013/2012

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta


  Aihe:  Maailman kuudes vesifoorumi Marseillessa 12.-17. maaliskuuta 2012

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Maailman kuudes vesifoorumi on ainutlaatuinen kohtauspaikka, jossa vesialan edustajat sekä alan politiikasta ja päätöksistä vastaavat tahot kautta maailman voivat kokoontua, keskustella ja yrittää löytää ratkaisuja vesikysymyksiin. Se järjestetään Marseillessa 12.–17. maaliskuuta 2012.

     Mikä on ollut komission rooli maailman kuudenteen vesifoorumiin johtaneessa poliittisessa prosessissa?

     Mikä on EU:n lähestymistapa pyrittäessä edelleen edistämään ratkaisuja globaalilla, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja myös taistelemaan köyhyyttä ja ilmastonmuutosta vastaan? Tukeeko komissio "monitasoisen hallinnon" lähestymistapaa vesikysymyksissä painottaen alueellisen ja paikallisen ulottuvuuden roolia?

     Ottaen huomioon myös komission tulevan "Euroopan vesivarojen turvaamisen mallin" ja mietinnön EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpanosta, josta parlamentissa tällä hetkellä keskustellaan, millaisia ovat komission ehdottamat konkreettiset päätoimenpiteet, jotta vastattaisiin haasteisiin, joita Eurooppa ja muu maailma ja etenkin kehitysmaat joutuvat kohtaamaan 2000-luvulla, jotta vesivarat turvattaisiin, veden laatu ja saatavuus taattaisiin maailmanlaajuisesti ja vesitavoitteista tiedotusta ja tavoitteiden täytäntöönpanoa parannettaisiin?

Jätetty: 25.1.2012

Välitetty: 27.1.2012

Määräaika: 3.2.2012

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö