Parlamenti kérdés - O-000013/2012Parlamenti kérdés
O-000013/2012

  A 2012. március 12. és 17. között Marseille-ben tartandó 6. Vízügyi Világfórum

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000013/2012
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Eljárás : 2012/2552(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000013/2012
Előterjesztett szövegek :
O-000013/2012 (B7-0101/2012)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

2012. március 12. és 17. között Marseille-ben kerül sor a 6. Vízügyi Világfórumra, amely olyan egyedülálló platform, ahol a világ minden tájáról összegyűlik, vitázik és a vízzel kapcsolatos problémákra próbál megoldásokat találni a vízüggyel foglalkozók közössége, valamint politikusok és döntéshozók is.

     Mi a Bizottság szerepe abban a politikai folyamatban, amely a 6. Vízügyi Világfórumhoz vezet?

     Milyen megközelítést alkalmaz az EU egyrészt annak érdekében, hogy globális, regionális, nemzeti és helyi szinten további előrelépések történjenek a vízzel kapcsolatos problémák megoldásának elősegítése terén, másrészt a szegénység és az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében? Szándékában áll-e a Bizottságnak, hogy támogassa a vízüggyel kapcsolatos „többszintű kormányzás” megközelítését, hangsúlyozva a regionális és helyi dimenziók szerepét?

     Tekintetbe véve továbbá az európai vízkincs megőrzésére irányuló, a Bizottság által hamarosan elkészítendő tervet, valamint az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtásáról szóló, a Parlament által jelenleg vizsgált jelentést, a Bizottság milyen főbb, konkrét intézkedéseket javasol azon kihívások kezelése érdekében, amelyekkel Európának és a világnak, különösen a fejlődő országoknak a XXI. században szembesülniük kell annak érdekében, hogy megőrizzék a vízforrásokat, az egész világon garantálják a vízminőséget és a víz hozzáférhetőségét, továbbá javítsák a vízzel kapcsolatos célok kommunikálását és végrehajtását?

Előterjesztve: 25.1.2012

Továbbítva: 27.1.2012

A válaszadás határideje: 3.2.2012