Procedura : 2012/2552(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000013/2012

Teksty złożone :

O-000013/2012 (B7-0101/2012)

Debaty :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 205kWORD 25k
25 stycznia 2012
O-000013/2012

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000013/2012

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


  Przedmiot:  Szóste Światowe Forum Wodne w Marsylii w dniach 12-17 marca 2012 r.

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniach od 12 do 17 marca 2012 r. w Marsylii odbędzie się szóste Światowe Forum Wodne, które jest wyjątkową platformą umożliwiającą specjalistom w dziedzinie hydrologii, politykom i decydentom ze wszystkich regionów na świecie spotkanie się, dyskusję i poszukiwanie rozwiązań problemów dotyczących wody.

     Jaka była rola Komisji w procesie politycznym, który doprowadził do zorganizowania szóstego Światowego Forum Wodnego?

     Jakie jest podejście UE do dalszych postępów na poziomie światowym, krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie propagowania rozwiązań problemów dotyczących wody, m.in. w celu zapobiegania ubóstwu i zmianie klimatu? Czy odnośnie do kwestii związanych z wodą Komisja zamierza wspierać wielopoziomowe sprawowanie rządów, podkreślające rolę szczebla regionalnego i lokalnego?

     Biorąc pod uwagę również przyszły plan Komisji na rzecz ochrony zasobów wody w Europie oraz sprawozdanie w sprawie wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego wody, które jest obecnie omawiane w Parlamencie, jakie są główne, konkretne działania proponowane przez Komisję w celu sprostania wyzwaniom, z którymi Europa i cały świat, a w szczególności kraje rozwijające się, muszą się zmierzyć w XXI w., aby chronić zasoby wody, zagwarantować jej jakość i dostępność na całym świecie oraz poprawić komunikację i realizację celów związanych z wodą?

Przedłożone: 25.1.2012

Przekazane: 27.1.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 3.2.2012

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności