Procedură : 2012/2552(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000013/2012

Texte depuse :

O-000013/2012 (B7-0101/2012)

Dezbateri :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 199kWORD 25k
25 ianuarie 2012
O-000013/2012

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000013/2012

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils

în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară


  Subiect:  Cel de-al șaselea forum mondial al apei de la Marseille, 12-17 martie 2012

 Răspuns în plen 

Cel de-al șaselea forum mondial al apei, o platformă unică unde actorii, politicienii și factorii de decizie din domeniul apei din toate regiunile lumii se pot aduna pentru a dezbate problemele legate de apă și a încerca să găsească soluții, va avea loc la Marseille în perioada 12-17 martie 2012.

     Cum s-a implicat Comisia în procesul politic care a condus la cel de-al șaselea forum mondial al apei?

     Care este abordarea UE în privința realizării de noi progrese la nivel mondial, național, regional și local în promovarea de soluții în domeniul apei, aceasta și în ideea de a combate sărăcia și schimbările climatice? Va susține Comisia o „guvernanță pe mai multe niveluri” a chestiunilor legate de apă, subliniind rolul actorilor regionali și locali?

     Având în vedere, de asemenea, că în momentul de față în Parlament se poartă discuții privind viitorul Plan pentru garantarea resurselor de apă ale Europei și raportul privind implementarea legislației UE în domeniul apei, care sunt principalele acțiuni concrete propuse de Comisie pentru a rezolva problemele cu care atât Europa, cât și restul lumii trebuie să se confrunte în secolul 21 pentru a proteja resursele de apă, a garanta calitatea apei și accesul la apă în toată lumea și a îmbunătăți comunicarea și implementarea obiectivelor în domeniul apei?

Depunere: 25.1.2012

Trimisă: 27.1.2012

Termen pentru răspuns: 3.2.2012

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate