Postup : 2012/2552(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000013/2012

Predkladané texty :

O-000013/2012 (B7-0101/2012)

Rozpravy :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 119kWORD 43k
25. januára 2012
O-000013/2012

Otázka na ústne zodpovedanie O-000013/2012

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


  Vec:  6. svetové fórum o vode v Marseille, 12. - 17. marca 2012

 Odpoveď v pléne 

6. svetové fórum o vode, jedinečná platforma, kde sa môžu odborníci v oblasti vody, tvorcovia politík a osoby s rozhodovacou právomocou zo všetkých regiónov sveta stretnúť, diskutovať a snažiť sa nájsť riešenia v oblasti vody, sa bude konať v Marseille v dňoch 12.  17. marca 2012.

     Aká je úloha Komisie v politickom procese, ktorý vedie k zorganizovaniu 6. svetového fóra o vode?

     Aký je prístup EÚ k podpore riešení v oblasti vody, aby sa zabezpečil ďalší pokrok na globálnej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a tiež s cieľom bojovať proti chudobe a zmene klímy? Bude Komisia podporovať prístup viacúrovňového riadenia v otázkach vody a zdôrazňovať úlohu regionálneho a miestneho rozmeru?

     So zreteľom aj na budúcu koncepciu Komisie na ochranu európskych vodných zdrojov a správu o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti vody, o ktorej momentálne rokuje Parlament, čo sú hlavné konkrétne činnosti, ktoré Komisia navrhuje s cieľom riešiť problémy, ktorým musí v 21. storočí čeliť Európa a svet, predovšetkým rozvojové krajiny, aby chránili vodné zdroje, zabezpečili kvalitu vody a jej dostupnosť na celom svete a zlepšili dialóg o cieľoch v oblasti vody a ich uplatňovania?

Predložené: 25.1.2012

Postúpené: 27.1.2012

Termín na zodpovedanie: 3.2.2012

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia