Förfarande : 2012/2552(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000013/2012

Ingivna texter :

O-000013/2012 (B7-0101/2012)

Debatter :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 115kWORD 23k
25 januari 2012
O-000013/2012

Fråga för muntligt besvarande O-000013/2012

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


  Angående:  Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille, den 12-17 mars 2012

 Svar i kammaren 

Det sjätte världsforumet för vatten, en unik plattform där aktörer inom vattenbranschen, politiskt ansvariga och beslutsfattare från alla världens regioner kan samlas, diskutera och försöka hitta lösningar för planetens vattenresurser, kommer att äga rum i Marseille den 12–17 mars 2012.

     Vilken roll har kommissionen spelat i den politiska processen som har lett fram till det sjätte världsforumet för vatten?

     Vilken är EU:s strategi för att göra ytterligare framsteg på den globala, nationella, regionala och lokala nivån i syfte att främja lösningar för vatten och även bekämpa fattigdom och klimatförändringar? Kommer kommissionen att stödja en ”flernivåstyrestrategi” för vattenfrågor, som betonar den regionala och lokala dimensionens roll?

     Med hänsyn till kommissionens kommande plan för att skydda Europas vattenresurser ”Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources” och rapporten om genomförandet av EU:s vattenlagstiftning som för närvarande diskuteras i parlamentet, vilka är de viktigaste konkreta åtgärderna som kommissionen föreslår för att ta itu med de utmaningar som EU och resten av världen, särskilt utvecklingsländerna, står inför under 2000-talet när det gäller att skydda vattenresurser, garantera vattnets kvalitet och dess tillgänglighet i hela världen, samt förbättra kommunikationen om och genomförandet av vattenmålen?

Ingiven: 25.1.2012

Vidarebefordrad: 27.1.2012

Sista svarsdag: 3.2.2012

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy