Parlamentní otázka - O-000014/2012Parlamentní otázka
O-000014/2012

  Výjimka pro využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s krizí

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000014/2012
Radě
článek 115 jednacího řádu
Pervenche Berès, Marian Harkin
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Postup : 2012/2572(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000014/2012
Předložené texty :
O-000014/2012 (B7-0102/2012)
Hlasování :
Přijaté texty :

Evropský parlament podpořil návrh Komise na prodloužení platnosti výjimky uplatňované v souvislosti s krizí v rámci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), která byla zavedena v roce 2009 jako součásti plánu oživení. EFG se ukázal jako užitečný nástroj při zmírňování dopadu hospodářské krize a předcházení sociálním katastrofám na místní úrovni, přičemž zajistil podporu v oblasti vzdělávání a rekvalifikace pracovníků za účelem jejich znovuzačlenění v rámci ztížených podmínek na pracovním trhu. Tato výjimka zvýšila flexibilitu fondu a byla ve velké míře využívána členskými státy – v letech 2009 až 2011 souviselo s finanční a ekonomickou krizí 67 žádostí z celkového počtu 97 žádostí o využití EFG.

Vzhledem k tomu, že Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) nedosáhla ohledně návrhu Komise v prosinci 2011 politické dohody, nebudou členské státy moci žádat o podporu pro pracovníky propuštěné v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, jak stanoví čl. 1 odst. 1a nařízení (ES) č. 1927/2006. Vypršení platnosti této výjimky je třeba vnímat v souvislosti s rostoucí mírou nezaměstnanosti a pokračujícím zhoršováním hospodářské situace v celé EU. V prosinci 2011 obdržela Komise 13 žádostí spadající pod tuto výjimku, včetně 3 žádostí ze země, která v Radě patří k tzv. blokační menšině.

Předložení: 26.1.2012

Postoupení: 27.1.2012

Platné do: 17.2.2012