Menettely : 2012/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000014/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000014/2012 (B7-0102/2012)

Keskustelut :

PV 13/03/2012 - 7
CRE 13/03/2012 - 7

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 23k
26. tammikuuta 2012
O-000014/2012

Suullisesti vastattava kysymys O-000014/2012

neuvostolle

työjärjestyksen 115 artikla

Pervenche Berès, Marian Harkin

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta


  Aihe:  Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tilapäinen kriisiajan poikkeus

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Euroopan parlamentti on asettunut tukemaan komission ehdotusta pidentää kriisiaikana sovellettavaa Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) poikkeusjärjestelyä, joka otettiin käyttöön vuonna 2009 osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa. EGR osoittautui tarkoituksenmukaiseksi välineeksi talouskriisin seurausten lieventämisessä ja paikallistason sosiaalisten katastrofien ehkäisemisessä samalla kun sillä voitiin tukea koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen tarjoamista työntekijöille, jotta heidät voitaisiin järjestää uudelleen työelämään vaikeissa työllisyysoloissa. Poikkeusjärjestely teki rahastosta joustavamman ja jäsenvaltiot turvautuivat siihen hanakasti: vuosina 2009–2011 67:ssä kaikkiaan 97 hakemuksesta pyydettiin EGR-tukea rahoitus- ja talouskriisin vaikutuksiin viitaten.

Ottaen huomioon, että neuvosto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat) ei päässyt joulukuussa 2011 poliittiseen yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta, jäsenvaltiot eivät voi asetuksen (EY) N:o 1927/2006 1 (1 a) artiklan nojalla hakea tukea maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä suoraan johtuvien syiden vuoksi työpaikkansa menettäneille työntekijöille. Poikkeuksen umpeutumista on tarkasteltava lisääntyvän työttömyyden ja kaikkialla EU:ssa heikkenevän taloudellisen tilanteen muodostamaa taustaa vasten. Komissio vastaanotti joulukuussa 2011 13 kriisiajan poikkeusjärjestelyn mukaista hakemusta, joista kolme tuli neuvostossa määrävähemmistöön kuuluvasta jäsenvaltiosta.

Jätetty: 26.1.2012

Välitetty: 27.1.2012

Määräaika: 17.2.2012

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö