Parlamenti kérdés - O-000014/2012Parlamenti kérdés
O-000014/2012

  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos válság miatti eltérés

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000014/2012
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Pervenche Berès, Marian Harkin
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

Eljárás : 2012/2572(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000014/2012
Előterjesztett szövegek :
O-000014/2012 (B7-0102/2012)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament támogatta a Bizottság azon javaslatát, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGAA) kapcsolatos, a gazdaságélénkítési terv részeként 2009-ben bevezetett válság miatti eltérés hatályát hosszabbítsák meg. Az EGAA hasznos eszköznek bizonyult a gazdasági válság hatásainak enyhítésében és a szociális katasztrófák helyi szintű megelőzésében, emellett támogatást biztosított a munkavállalók képzéséhez és átképzéséhez, hogy a nehéz munkaügyi helyzetben újból beléphessenek a munkaerő-piacra. Az eltérés révén növekedett az alap rugalmassága, és a tagállamok ezt kellőképpen ki is használták: 2009 és 2011 között a 97 kérelem közül 67 esetben a gazdasági és pénzügyi válság hatásaira való tekintettel kérték az EGAA támogatását.

Mivel az EPSCO Tanácson 2011 decemberében nem született politikai megállapodás a Bizottság javaslatáról, a tagállamoknak nem áll majd módjukban, hogy az 1927/2006/EK rendelet 1. cikkének (1a) bekezdése értelmében támogatást kérjenek a globális gazdasági és pénzügyi válság közvetlen hatása következtében elbocsátott munkavállalóknak. Az eltérés időszakának végét az Unió-szerte jellemző növekvő munkanélküliségi aránynak és a gazdasági helyzet továbbra is tartó romlásának összefüggésében kell vizsgálni. 2011 decemberében 13 kérelem érkezett a Bizottsághoz a válsággal kapcsolatos eltérésre való hivatkozással, ezek közül három a Tanácsban az úgynevezet „blokkoló kisebbséghez” tartozó egyik országtól.

Előterjesztve: 26.1.2012

Továbbítva: 27.1.2012

A válaszadás határideje: 17.2.2012