Parlamentarno vprašanje - O-000014/2012Parlamentarno vprašanje
O-000014/2012

  Odstopanje pri uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) zaradi krize

Vprašanje za ustni odgovor O-000014/2012
za Svet
Člen 115 poslovnika
Pervenche Berès, Marian Harkin
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Postopek : 2012/2572(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000014/2012
Predložena besedila :
O-000014/2012 (B7-0102/2012)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Evropski parlament je podprl predlog Komisije, da se zaradi krize podaljša odstopanje pri uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), ki je bilo uvedeno leta 2009 v okviru načrta za oživitev gospodarstva. ESPG se je izkazal kot koristno orodje za blaženje posledic gospodarske krize in preprečevanje družbene katastrofe na lokalni ravni, obenem pa je zagotavljal podporo usposabljanju in prekvalifikaciji delavcev za njihovo ponovno zaposlitev v težavnih razmerah na trgu dela. Odstopanje je povečalo prilagodljivost sklada, države članice pa so ga pogosto uporabljale. V letih 2009-2011 je 67 od 97 vlog vsebovalo prošnjo za pomoč iz ESPG zaradi posledic finančne in gospodarske krize.

Svet EPSCO decembra 2011 ni dosegel političnega sporazuma o predlogu Komisije, zato države članice ne bodo mogle uporabljati tega orodja v podporo delavcem, ki so izgubili zaposlitev neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize, kot je sicer predvideno v členu 1(1a) Uredbe (ES) št. 1927/2006. Pretek odstopanja je treba obravnavati v okviru rastoče stopnje brezposelnosti in nadaljnjega poslabševanja gospodarskih razmer po vsej EU. Komisija je decembra 2011 prejela 13 vlog za pomoč v okviru odstopanja zaradi krize, med katerimi so bile tri vloge iz države, ki pripada t.i. „manjšini, ki v Svetu blokira odločitev“.

Vloženo: 26.1.2012

Posredovano: 27.1.2012

Rok za odgovor: 17.2.2012