Förfarande : 2012/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000014/2012

Ingivna texter :

O-000014/2012 (B7-0102/2012)

Debatter :

PV 13/03/2012 - 7
CRE 13/03/2012 - 7

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 103kWORD 23k
26 januari 2012
O-000014/2012

Fråga för muntligt besvarande O-000014/2012

till rådet

Artikel 115 i arbetsordningen

Pervenche Berès, Marian Harkin

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor


  Angående:  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget

 Svar i kammaren 

Europaparlamentet har ställt sig bakom kommissionens förslag om en förlängning av det krisundantag relaterat till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som infördes 2009 som en del av återhämtningsplanen. Globaliseringsfonden har varit ett användbart instrument för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen och undvika sociala katastrofer på lokal nivå, samtidigt som man erbjuder stöd för utbildning och omskolning av arbetstagare i syfte att återintegrera dem i arbetslivet under svåra sysselsättningsförhållanden. Undantaget ökade fondens flexibilitet och har utnyttjats mycket av medlemsstaterna. Under åren 2009–2011 innehöll 67 av 97 ansökningar en begäran om stöd ur globaliseringsfonden med hänvisning till konsekvenserna av den ekonomiska och finansiella krisen.

Eftersom rådet för sysselsättning inte nådde någon politisk överenskommelse om kommissionens förslag i december 2011, kommer medlemsstaterna inte att kunna ansöka om stöd till anställda som blivit friställda som ett direkt resultat av den globala finansiella och ekonomiska krisen i enlighet med bestämmelserna i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1927/2006. Undantagets upphörande måste ses i ljuset av ökad arbetslöshet och en fortsatt tillbakagång i den ekonomiska situationen i hela EU. I december 2011 mottog kommissionen 13 ansökningar grundade på krisundantaget, inbegripet 3 ansökningar från ett land som ingår i den så kallade blockerade minoriteten i rådet.

Ingiven: 26.1.2012

Vidarebefordrad: 27.1.2012

Sista svarsdag: 17.2.2012

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy