Διαδικασία : 2012/2544(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000017/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000017/2012 (B7-0033/2012)

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 183kWORD 47k
26 Ιανουαρίου 2012
O-000017/2012

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000017/2012

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Gabriel Mato Adrover

εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας


  Θέμα:  Mέτρα του κανονισμού για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις για το 2012 που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43(3) της ΣΛΕΕ

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 16/12/11, το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το επόμενο έτος - "τρίτο TAC και  ποσοστώσεις"- κανονισμός προς έγκριση  από την έναρξη ισχύος της ΣΛΕΕ, στη βάση του άρθρου 43(3). Η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο διαδικασία, στην οποία δεν συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο  για τον "καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων", με εξαίρεση όλων των άλλων μέτρων με στόχο την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, που πρέπει να εγκριθούν εντός του διαδικαστικού πλαισίου της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 43(2). Εντούτοις, για τρίτο συνεχές έτος, η Επιτροπή επέλεξε να προτείνει, και το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει, στο πλαίσιο του κανονισμού TAC και  ποσοστώσεις, μέτρα που σαφώς υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής  αυτών που μπορούν να εγκριθούν στη βάση του άρθρου 43(3), συμπεριλαμβανομένων σημαντικών τεχνικών μέτρων, όπως αυτά που αφορούν απαγορευμένες ή περιορισμένες ζώνες και περιοχές, περιορισμούς στα βάθη αλιείας και ειδικές απαιτήσεις για τα αλιευτικά μέσα.

Κατάθεση: 26.1.2012

Διαβίβαση: 30.1.2012

Λήξη προθεσμίας: 6.2.2012

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου