Menetlus : 2012/2544(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000017/2012

Esitatud tekstid :

O-000017/2012 (B7-0033/2012)

Arutelud :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 101kWORD 24k
26. jaanuar 2012
O-000017/2012

Suuliselt vastatav küsimus O-000017/2012

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Gabriel Mato Adrover

Kalanduskomisjoni nimel


  Teema:  Lubatud kogupüükide ja kvootide määruse 2012. aasta meetmed, mis ei kuulu ELi toimimise artikli 43 lõike 3 reguleerimisalasse

 Vastus täiskogul 

Nõukogu jõudis 16. detsembril 2011. aastal poliitilisele kokkuleppele järgmise aasta kalapüügivõimaluste kindlaksmääramise suhtes ning see on kolmas lubatud kogupüüke ja kvoote käsitlev määrus, mis võetakse vastu pärast ELi toimimise lepingu jõustumist selle artikli 43 lõike 3 alusel. Nimetatud artikliga ettenähtud menetlust, millesse Euroopa Parlament ei ole kaasatud, võib kohaldada ainult „kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise” suhtes ning ei hõlma teisi ühise kalanduspoliitika eesmärgil võetavaid muid meetmeid, mis tuleb vastu võtta artikli 43 lõikes 2 ettenähtud seadusandliku tavamenetlusega. Kolm aastat järjest on komisjon siiski otsustanud koostada ja nõukogu vastu võtta ettepaneku, mis käsitleb lubatud kogupüükide ja kvootide määruse raames meetmeid, mis jäävad selgelt väljapoole artikli 43 lõike 3 reguleerimisala, näiteks olulisi tehnilisi meetmeid, nagu keelu- ja piirangute vööndid ja ajad, piiratud püügisügavused ning kalapüügivahenditele esitatavad konkreetsed nõuded.

Esitatud: 26.1.2012

Edastatud: 30.1.2012

Vastuse tähtaeg: 6.2.2012

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika