Förfarande : 2012/2544(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000017/2012

Ingivna texter :

O-000017/2012 (B7-0033/2012)

Debatter :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 104kWORD 42k
26 januari 2012
O-000017/2012

Fråga för muntligt besvarande O-000017/2012

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Gabriel Mato Adrover

för Fiskeriutskottet


  Angående:  Åtgärder i 2012 års förordning om TAC och kvoter som går utöver räckvidden av artikel 43.3 i EUF-fördraget

 Svar i kammaren 

Den 16 december 2011 nådde rådet en politisk överenskommelse om fastställandet av fiskerimöjligheter för 2012, den så kallade tredje förordningen om TAC och kvoter. Sedan EUF-fördraget trädde i kraft ska dessa fiskerimöjligheter antas på grundval av artikel 43.3 i nämnda fördrag. Det förfarande som föreskrivs i artikel 43.3 och som inte inbegriper parlamentet kan endast användas för ”fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter”, och inte för övriga bestämmelser som behövs för att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken. Sådana övriga bestämmelser ska, i enlighet med artikel 43.2, upprättas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. För tredje året i rad har dock kommissionen och rådet, inom ramen för förordningen om TAC och kvoter, föreslagit respektive antagit åtgärder som tydligt går utöver räckvidden av de åtgärder som kan antas på grundval av artikel 43.3, inklusive viktiga tekniska bestämmelser som t.ex. zoner eller perioder med förbud eller begränsningar, begränsade fiskedjup och särskilda krav för fiskeredskap.

Ingiven: 26.1.2012

Vidarebefordrad: 30.1.2012

Sista svarsdag: 6.2.2012

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy