Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000045/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000045/2012

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000045/2012

Procedure : 2012/2574(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000045/2012
Indgivne tekster :
O-000045/2012 (B7-0103/2012)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 115

Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis

for GUE/NGL-Gruppen

Om:  Schmallenbergvirus

Schmallenbergvirussen, som forårsager en række misdannelser og dødfødsler hos får, geder og kvæg, er i færd med at sprede sig over store dele af det nordlige Europa, hvor der er indberettet tilfælde i Tyskland, Nederlandene, Belgien, Frankrig og Det Forenede Kongerige.

Dette nye og foruroligende sygdomsudbrud føjer sig til den lange liste af sygdomme, der har ramt får og kvæg i de senere år,  nemlig BSE, kvægtuberkulose, mund-og-klovsyge, bluetongue og nu Schmallenberg.

Medens Schmallenbergvirussen fortsat breder sig ud over Europa, hvor der i øjeblikket er over 1.200 gårde ramt af denne sygdom, hersker der stadig usikkerhed om, hvorvidt denne virus kan forårsage sygdom hos mennesker, men risikoen for dette anses for at være lille. Det britiske landbrugsministerium har for nylig udsendt en henstilling om, at landmænd og dyrlæger anvender de højest mulige sikkerheds- og hygiejnestandarder under kontakt med husdyr, og har også advaret om, at gravide kvinder bør undgå tæt kontakt med dyr.

I betragtning af at denne virus er mindst lige så farlig som bluetongue, og at der ikke findes noget kendt middel til at helbrede sygdommen, hvilke hasteforanstaltninger har Kommissionen da truffet for at hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe dette sygdomsudbrud og beskytte dyr og mennesker? 

Hvilke foranstaltninger træffes der for at bremse sygdommen og forhindre den i at sprede sig til resten af EU?

Hvor langt er forskningen nået med at finde frem til et middel til bekæmpelse af denne virus?

Er de dyr, som rammes af sygdommen, genstand for import- eller eksportforbud?

Indgivet: 27.2.2012

Videresendt: 29.2.2012

Besvarelsesfrist: 7.3.2012