Parlamentin kysymys - O-000045/2012Parlamentin kysymys
O-000045/2012

  Schmallenberg-viruksen aiheuttama taudinpurkaus

Suullisesti vastattava kysymys O-000045/2012
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2012/2574(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000045/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000045/2012 (B7-0103/2012)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Schmallenberg-virus, joka aiheuttaa epämuodostumia ja keskenmenoja lampailla, vuohilla ja nautakarjalla, on levinnyt suureen osaan Pohjois-Eurooppaa. Tietojen mukaan tapauksia on tähän mennessä esiintynyt Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tämä uusi ja huolta aiheuttava taudinpurkaus kuuluu sellaisten tautien pitkään luetteloon, jotka ovat koetelleet lampaan- ja naudanliha-alaa viime vuosina ja joita ovat muun muassa BSE-tauti, naudan tuberkuloosi, suu- ja sorkkatauti, bluetonguevirus ja viimeisimpänä Schmallenberg-virus.

Vaikka Schmallenberg-virus jatkaa leviämistään kaikkialla Euroopassa – taudista kärsiviä tiloja on jo yli 1200 – sen vaikutuksista ei ole toistaiseksi varmuutta, joskin katsotaan, että on varsin epätodennäköistä, että se olisi vaaraksi ihmisten terveydelle. Yhdistyneen kuningaskunnan maatalousministeriö suositteli äskettäin, että viljelijät ja eläinlääkärit noudattaisivat erittäin tiukkoja turvallisuus- ja hygienianormeja ollessaan tekemisissä karjan kanssa, ja varoitti myös, että raskaana olevien naisten olisi syytä välttää lähikontaktia eläimiin.

Schmallenberg-virus on vähintään yhtä vaarallinen kuin bluetonguevirus, eikä sen aiheuttamaan sairauteen ole vielä toistaiseksi olemassa hoitokeinoa. Millaisiin välittömiin toimiin komissio on ryhtynyt tukeakseen jäsenvaltioita tämän taudinpurkauksen torjumisessa ja suojellakseen eläimiä ja ihmisiä?

Millaisiin toimiin on ryhdytty, jotta taudin leviämistä muualle EU:n alueelle voitaisiin hillitä ja ehkäistä?

Millaiseen vaiheeseen viruksen aiheuttaman taudin hoitamiseen tähtäävässä tutkimuksessa on edetty?

Koskeeko tautiin sairastuneita eläimiä maahantuonti- tai vientikielto?

Jätetty: 27.2.2012

Välitetty: 29.2.2012

Määräaika: 7.3.2012