Întrebare parlamentară - O-000047/2012Întrebare parlamentară
O-000047/2012

  Epidemia Schmallenberg

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000047/2012
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
James Nicholson, Ashley Fox
în numele Grupului ECR
Albert Deß, Esther de Lange
în numele Grupului PPE

Procedură : 2012/2574(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000047/2012
Texte depuse :
O-000047/2012 (B7-0104/2012)
Voturi :
Texte adoptate :

Virusul Schmallenberg s-a răspândit în mare parte din Europa, fiind înregistrate cazuri în Germania, Țările de Jos, Belgia, Franța, Italia, Luxemburg și Regatul Unit, și cauzează, în special, o serie de cazuri de malformații și animale născute moarte în rândul ovinelor, caprinelor și bovinelor.

Întrucât această boală pare să se răspândească prin intermediul musculițelor, există probabilitatea să se răspândească și mai mult deoarece primăvara temperaturile cresc și începe sezonul fătării mieilor și vițeilor.

Poate Comisia sublinia care sunt măsurile luate pentru abordarea acestei epidemii și ce măsuri a luat pentru a asigura o coordonare suplimentară pentru culegerea datelor în statele membre, după cum a recomandat EFSA în raportul tehnic preliminar publicat la începutul anului 2012?

Depunere: 5.3.2012

Trimisă: 7.3.2012

Termen pentru răspuns: 14.3.2012