Parlamentarno vprašanje - O-000047/2012Parlamentarno vprašanje
O-000047/2012

  Izbruh virusa Schmallenberg

Vprašanje za ustni odgovor O-000047/2012
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
James Nicholson, Ashley Fox
v imenu skupine ECR
Albert Deß, Esther de Lange
v imenu skupine PPE

Postopek : 2012/2574(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000047/2012
Predložena besedila :
O-000047/2012 (B7-0104/2012)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Virus Schmallenberg se je precej razširil po Evropi, o izbruhih tega virusa pa poročajo iz Nemčije, Nizozemske, Belgije, Francije, Italije, Luksemburga in Združenega kraljestva. Virus povzroča predvsem vrsto prirojenih deformacij in mrtvorojenost pri ovcah, kozah in govedu.

Ker se bolezen očitno širi z mušicami, se bo najverjetneje razširila na večje območje, ko se bodo spomladi temperature začele dvigovati in se bo začela sezona kotitve jagnjet in telet.

Ali lahko Komisija predstavi ukrepe, ki jih bo uvedla glede tega izbruha, ter pojasni, katere ukrepe je doslej sprejela za večjo usklajenost pri zbiranju podatkov v državah članicah, kot je priporočila Evropska agencija za varnost hrane v svojem predhodnem tehničnem poročilu, objavljenem v začetku leta 2012?

Vloženo: 5.3.2012

Posredovano: 7.3.2012

Rok za odgovor: 14.3.2012