Förfarande : 2012/2574(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000047/2012

Ingivna texter :

O-000047/2012 (B7-0104/2012)

Debatter :

PV 15/03/2012 - 8
CRE 15/03/2012 - 8

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 23k
5 mars 2012
O-000047/2012

Fråga för muntligt besvarande O-000047/2012

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

James Nicholson, Ashley Fox

för ECR-gruppen

Albert Deß, Esther de Lange

för PPE-gruppen


  Angående:  Schmallenbergviruset

 Svar i kammaren 

Schmallenbergviruset har spritt sig över stora delar av Europa, och sjukdomsfall har rapporterats i Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg och Förenade kungariket. Viruset orsakar framför allt en rad olika missbildningar och dödfödslar hos får, getter och nötkreatur.

Eftersom sjukdomen tycks spridas via knott är det troligt att den kommer att spridas ytterligare när temperaturerna börjar stiga till våren och när lamnings- och kalvningssäsongen börjar.

Kan kommissionen redogöra för vilka åtgärder den vidtar för att hantera detta utbrott och vilka den vidtagit för att förbättra samordningen av uppgiftsinsamlingen i medlemsstaterna, i enlighet med de rekommendationer som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet lade fram i sin preliminära tekniska rapport i början av 2012?

Ingiven: 5.3.2012

Vidarebefordrad: 7.3.2012

Sista svarsdag: 14.3.2012

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy