Förfarande : 2012/2574(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000057/2012

Ingivna texter :

O-000057/2012 (B7-0105/2012)

Debatter :

PV 15/03/2012 - 8
CRE 15/03/2012 - 8

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 22k
7 mars 2012
O-000057/2012

Fråga för muntligt besvarande O-000057/2012

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

George Lyon, Nathalie Griesbeck

för ALDE-gruppen


  Angående:  Schmallenbergviruset

 Svar i kammaren 

Sedan hösten 2011 har Schmallenbergviruset spritt sig över Europa, och sjukdomsfall har rapporterats i Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg och Förenade kungariket. Viruset orsakar framför allt en rad olika missbildningar och dödfödslar hos får, getter och nötkreatur.

Eftersom viruset tycks spridas via knott är det troligt att viruset kommer att spridas ytterligare när temperaturerna börjar stiga till våren och lamnings- och kalvningssäsongen börjar.

Kan kommissionen redogöra för vilka åtgärder den vidtar för att hantera detta utbrott och för sin strategi i fall av hälsorisker?

Kan kommissionen framför allt redogöra för vilka åtgärder den vidtagit för att förbättra samordningen av uppgiftsinsamlingen i alla medlemsstater, i enlighet med de rekommendationer som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet lade fram i sin preliminära tekniska rapport i början av 2012?

Ingiven: 7.3.2012

Vidarebefordrad: 9.3.2012

Sista svarsdag: 16.3.2012

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy