Parlamentin kysymys - O-000059/2012Parlamentin kysymys
O-000059/2012

  Oikeusalan koulutus

Suullisesti vastattava kysymys O-000059/2012
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Klaus-Heiner Lehne
Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta
Juan Fernando López Aguilar
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2012/2575(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000059/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000059/2012 (B7-0106/2012)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Oikeusalan koulutuksesta vastaavat parlamentin valiokunnat suhtautuvat myönteisesti komission vastaukseen, jonka se on antanut EU:n rikosoikeuden alasta, Tukholman ohjelmasta ja oikeusalan koulutuksesta annetuissa parlamentin päätöslauselmissa esitettyihin ehdotuksiin, sekä sen ehdotukseen pilottihankkeeksi. On kuitenkin pidettävä mielessä, että SEUT-sopimuksen 81 ja 82 artiklassa määrätään, että tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksytään toimenpiteet, joiden tarkoituksena on "tukea tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutusta". Tämä edellyttää parlamentin täysimääräistä osallistumista.

Jätetty: 8.3.2012

Välitetty: 12.3.2012

Määräaika: 19.3.2012