Menettely : 2012/2575(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000059/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000059/2012 (B7-0106/2012)

Keskustelut :

PV 12/03/2012 - 20
CRE 12/03/2012 - 20

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 23k
8. maaliskuuta 2012
O-000059/2012

Suullisesti vastattava kysymys O-000059/2012

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Klaus-Heiner Lehne

Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

Juan Fernando López Aguilar

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta


  Aihe:  Oikeusalan koulutus

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Oikeusalan koulutuksesta vastaavat parlamentin valiokunnat suhtautuvat myönteisesti komission vastaukseen, jonka se on antanut EU:n rikosoikeuden alasta, Tukholman ohjelmasta ja oikeusalan koulutuksesta annetuissa parlamentin päätöslauselmissa esitettyihin ehdotuksiin, sekä sen ehdotukseen pilottihankkeeksi. On kuitenkin pidettävä mielessä, että SEUT-sopimuksen 81 ja 82 artiklassa määrätään, että tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksytään toimenpiteet, joiden tarkoituksena on "tukea tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutusta". Tämä edellyttää parlamentin täysimääräistä osallistumista.

Jätetty: 8.3.2012

Välitetty: 12.3.2012

Määräaika: 19.3.2012

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö