Mistoqsija Parlamentari - O-000059/2012Mistoqsija Parlamentari
O-000059/2012

  Taħriġ ġudizzjarju

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000059/2012
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Klaus-Heiner Lehne
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali
Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Proċedura : 2012/2575(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
O-000059/2012
Testi mressqa :
O-000059/2012 (B7-0106/2012)
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

Il-kumitati tal-Parlament li għandhom ir-responsabilità fil-qasam tat-taħriġ ġudizzjarju jilqgħu r-risposta tal-Kummissjoni għas-suġġerimenti stabiliti fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar il-qasam tal-ġustizzja kriminali tal-UE, il-programm ta' Stokkolma u t-taħriġ ġudizzjarju u tal-proposta tagħha għal proġett pilota. Madankollu, filwaqt li wieħed irid jiftakar li l-Artikoli 81 u 82 TFUE jipprovdu għall-adozzjoni skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja tal-miżuri li għandhom l-għan li jiżguraw 'appoġġ għat-taħriġ tal-ġudikatura u tal-persunal ġudizzjarju', u għalhekk tal-involviment sħiħ tal-Parlament:

Imressqa: 8.3.2012

Mgħoddija: 12.3.2012

L-iskadenza għat-tweġiba: 19.3.2012