Parlementaire vraag - O-000059/2012Parlementaire vraag
O-000059/2012

    Justitiële opleidingen

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000059/2012
  aan de Commissie
  Artikel 115 van het Reglement
  Klaus-Heiner Lehne
  namens de Commissie juridische zaken
  Juan Fernando López Aguilar
  namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

  Procedure : 2012/2575(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000059/2012
  Ingediende teksten :
  O-000059/2012 (B7-0106/2012)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  De parlementaire commissies met verantwoordelijkheden op het gebied van justitiële opleiding verwelkomen de reactie van de Commissie op de suggesties die zijn geformuleerd in de resoluties van het Parlement over een EU-ruimte voor strafrechtspleging, het programma van Stockholm en justitiële opleidingen, alsook haar voorstel voor het opzetten van een proefproject op dit terrein. Kan de Commissie, aangezien de artikelen 81 en 82 VWEU voorzien in de vaststelling volgens de gewone wetgevingsprocedure van maatregelen voor de "ondersteuning van de opleiding van magistraten en justitieel personeel", en dus in de volledige betrokkenheid van het Parlement:

  Ingediend: 8.3.2012

  Doorgezonden: 12.3.2012

  Uiterste datum beantwoording: 19.3.2012