Întrebare parlamentară - O-000059/2012Întrebare parlamentară
O-000059/2012

  Formare judiciară

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000059/2012
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Klaus-Heiner Lehne
în numele Comisia pentru afaceri juridice
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

Procedură : 2012/2575(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000059/2012
Texte depuse :
O-000059/2012 (B7-0106/2012)
Voturi :
Texte adoptate :

Comisiile Parlamentului responsabile în domeniul formării judiciare salută răspunsul Comisiei la sugestiile prezentate în rezoluţiile Parlamentului privind un spațiu UE al justiției penale, programul de la Stockholm şi formarea judiciară, şi propunerea unui proiect-pilot de către aceasta. Cu toate acestea, având în vedere că articolele 81 şi 82 din TFUE asigură adoptarea, conform procedurii legislative ordinare, a măsurilor care au ca scop să asigure „sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție”, ceea ce atrage implicarea deplină a Parlamentului:

Depunere: 8.3.2012

Trimisă: 12.3.2012

Termen pentru răspuns: 19.3.2012