Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 40k
2. dubna 2012
O-000094/2012

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000094/2012

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck

za skupinu ALDE


  Předmět:  Činnost v návaznosti na cestu delegace výboru LIBE Evropského parlamentu na Sicílii a nedávná úmrtí ve Středomoří

Delegace vyslaná Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evropského parlamentu navštívila ve dnech 24. až 26. listopadu 2011 Sicílii, aby se seznámila se situací ve střediscích pro přistěhovalce. Po této návštěvě byly italské orgány požádány o další informace, ovšem žádné další informace nebyly dosud poskytnuty. Tyto informace jsou rozhodující pro pochopení událostí roku 2011 a pro zajištění správného řešení otázek souvisejících s migrací a ochranou. Mezitím bylo v lodích převážejících stovky lidí, které na Lampedusu připluly po 17. březnu 2012, nalezeno pět mrtvých osob. Sedmdesát čtyři somálských přistěhovalců bylo zadržováno tři dny na tuniské rybářské lodi jižně od Lampedusy, než byli posláni zpět do Tuniska. Může Komise dodat podrobné informace – případně o ně požádat italské orgány – zejména k následujícím bodům:

1.  opatření, která EU a Itálie zamýšlí přijmout s cílem provést rozsudek Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Hirsi Jamaa a další vs. Itálie;

2.  nově příchozí přistěhovalci a způsob, jakým byla tato nouzová situace řešena;

3.  konkrétně v případě Lampedusy: údaje o datu příchodu a počtu nových přistěhovalců a osob umístěných v jednotlivých střediscích a jejich převozů z Lampedusy do jiných středisek na pevnině; právní rámec a důvody označení přístavu Lampedusa za „nebezpečný“ pro přistěhovalce; informace, zda má být toto rozhodnutí přezkoumáno, a pokud ano, kdy; časový harmonogram restrukturalizace střediska na Lampeduse, právní rámec a důvody k zabránění vstupu zástupců sdělovacích prostředků a delegace Rady Evropy do tohoto střediska a informace o tom, zda má být toto rozhodnutí přezkoumáno, a pokud se tak stane, kdy;

4.  právní rámec upravující fungování středisek CIE (střediska pro identifikaci a vyhoštění) a středisek CARA (přijímací střediska pro žadatele o azyl) a zdůvodnění toho, proč žadatelé o azyl umístění ve střediscích CIE nejsou po podání žádosti o azyl přemístěni do středisek CARA; podrobné údaje o zpracovávání žádostí o azyl a odpovědích na tyto žádosti;

5.  znění současných a předchozích dohod mezi Itálií, Tuniskem a Libyí a podrobné informace o jejich praktickém provádění, zejména po návštěvě italského ministerského předsedy v Libyi v lednu 2012;

6.  způsob řízení středisek CIE a CARA na Sicílii, jednak pokud jde o umístění středisek, jednak co se týče smluvních agentur; informace o tom, zda došlo k výraznému zlepšení podmínek přijímání (renovační práce v přijímacím středisku Salina Grande; poskytování pomoci a vhodného oděvu v přijímacím středisku Mineo);

7.  ujištění o pokračování projektu „Presidium“ v následujících letech;

8.  finanční prostředky získané z EU a informace o jejich použití v souvislosti s řízením migračních toků v letech 2011 a 2012; a informace o činnosti agentury Frontex na Sicílii.

Předložení: 2.4.2012

Postoupení: 4.4.2012

Platné do: 11.4.2012

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí