Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 9kWORD 25k
2. april 2012
O-000094/2012

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000094/2012

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 115

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck

for ALDE-Gruppen


  Om:  Opfølgning på delegationsbesøget fra Parlamentets LIBE-Udvalg på Sicilien og nylige dødsfald i Middelhavet

En delegation fra Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) besøgte Sicilien fra den 24. til den 26. november 2011 for se nærmere på migrantcentrene. Efter besøget blev de italienske myndigheder bedt om at fremlægge yderligere oplysninger, hvilket hidtil ikke er sket. Disse oplysninger er af største betydning for at forstå, hvad det var, der skete i 2011, og sikre, at migrationsmæssige og beskyttelsesmæssige problemer løses på en hensigtsmæssig måde. I mellemtiden er fem personer blevet fundet døde om bord på både med hundredvis af mennesker, som ankom til Lampedusa efter den 17. marts. 74 somaliske migranter blev tilbageholdt i en tunesisk fiskerbåd syd for Lampedusa i 3 dage, før de blev sendt tilbage til Tunesien. Kan Kommissionen, bl.a. ved at rette henvendelse til de italienske myndigheder, fremlægge detaljerede oplysninger om følgende?:

1.  de foranstaltninger, som EU og Italien agter at træffe for at efterkomme Menneskerettighedsdomstolens (Store Kammers) dom i sagen Hirsi Jamaa m.fl. mod Italien

2.  de seneste ankomster og den måde, denne nødsituation håndteres på

3.  specifikt for Lampedusas vedkommende: ankomstdatoer og antal ankomne personer, antal personer i hvert center, samt overførsler fra Lampedusa til andre centre på fastlandet; det retlige grundlag og begrundelsen for at erklære Lampedusa havn for en "usikker havn" for migranter;  spørgsmålet om hvorvidt, og i givet fald hvornår, afgørelsen forventes at blive revideret; tidsplanen for omstruktureringen af centret på Lampedusa, det retlige grundlag og begrundelsen for at lukke centret for medierne og delegationen fra Europarådet, samt spørgsmålet om hvorvidt, og i givet fald hvornår, denne afgørelse vil blive genovervejet

4.  det retlige grundlag for CIE-centre (identifikations- og udvisningscentre) og CARA-centre (modtagelsescentre for asylsøgere) og spørgsmålet om, hvorfor asylansøgere i CIE-centre ikke overføres til CARA-centre, når de anmoder om asyl; detaljerede oplysninger om behandlingen af asylansøgninger og resultaterne heraf

5.  indholdet af de nuværende og tidligere aftaler mellem Italien og hhv. Tunesien og Libyen, og detaljerede oplysninger om deres praktiske gennemførelse, navnlig siden den italienske premierministers besøg i Libyen i januar 2012

6.  oplysninger om forvaltningen af CIE- og CARA-centre på Sicilien, både vedrørende centrenes placering og de ordregivende myndigheder, spørgsmålet om, hvorvidt modtagelsesforholdene er forbedret (renoveringsarbejde på CARA-centret i Salina Grande),  samt spørgsmålet om assistance og udlevering af passende beklædning i CARA-centret i Mineo

7.  sikkerhed for Presidium-projektets videreførelse i de kommende år

8.  modtagne EU-midler, og hvordan de er blevet anvendt i forbindelse med håndtering af migration i 2011 og 2012;  samt Frontex-aktiviteter på Sicilien?

Indgivet: 2.4.2012

Videresendt: 4.4.2012

Besvarelsesfrist: 11.4.2012

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik