Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 206kWORD 31k
2 Απριλίου 2012
O-000094/2012

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000094/2012

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Nathalie Griesbeck

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


  Θέμα:  Συνέχεια της επίσκεψης αντιπροσωπείας της επιτροπής LIBE του ΕΚ στη Σικελία και περιπτώσεις πρόσφατων θανάτων στη Μεσόγειο

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκε τη Σικελία από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου 2011 για να εξετάσει κέντρα για μετανάστες. Μετά την επίσκεψη, ζητήθηκαν περαιτέρω πληροφορίες από τις Ιταλικές αρχές, οι οποίες όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντήσει. Οι πληροφορίες αυτές είναι ζωτικές για να κατανοήσουμε τα συμβάντα του 2011 και για να εξασφαλιστεί η δέουσα αντιμετώπιση στις προκλήσεις σχετικά με τη μετανάστευση και την προστασία. Εν τω μεταξύ, βρέθηκαν 5 νεκροί σε σκάφη τα οποία έφτασαν μετά από τις 17 Μαρτίου στην Λαμπεντούζα μεταφέροντας εκατοντάδες ανθρώπους. 74 Σομαλοί μετανάστες κρατήθηκαν επί τριήμερο σε αλιευτικό σκάφος της Τυνησίας νοτίως της Λαμπεντούζα, προτού σταλούν πίσω στην Τυνησία. Καλείται η Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες τις οποίες, εφόσον χρειαστεί, θα μπορούσε να ζητήσει από τις Ιταλικές αρχές, ιδίως όσον αφορά τα εξής:

1.  τη δράση που προτίθεται να αναλάβει η ΕΕ και η Ιταλία προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση που εξέδωσε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση ‘Hirsi Jamaa και άλλων κατά της Ιταλίας’·

2.  τις πρόσφατες αφίξεις και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η έκτακτη κατάσταση·

3.  όσον αφορά, πιο συγκεκριμένα, τη Λαμπεντούζα: τις ημερομηνίες άφιξης και τους αριθμούς των αφιχθέντων μεταναστών, των φιλοξενουμένων σε κάθε κέντρο, και των μεταφορών από τη Λαμπεντούζα προς άλλα κέντρα της ηπειρωτικής Ιταλίας· το νομικό πλαίσιο και τους λόγους για τους οποίους ανακηρύχθηκε η Λαμπεντούζα ‘μη ασφαλής λιμένας’ για τους μετανάστες· εάν αναμένεται ότι αυτή η απόφαση θα αναθεωρηθεί και, σε καταφατική περίπτωση, πότε· το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την ανοικοδόμηση του κέντρου της Λαμπεντούζα και το νομικό πλαίσιο, καθώς και τους λόγους για το κλείσιμο του κέντρου στα μέσα ενημέρωσης και στην αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης· εάν αναμένεται ότι αυτή η απόφαση θα αναθεωρηθεί και, σε καταφατική περίπτωση, πότε·

4.  το νομικό πλαίσιο των κέντρων CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione - κέντρα εξακρίβωση της ταυτότητας και απέλασης) και των κέντρων CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo - κέντρα υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο) και τον λόγο για τον οποίο οι αιτούντες άσυλο σε κέντρα CIE δεν μεταφέρονται σε κέντρα CARA μόλις υποβάλουν την αίτηση ασύλου· λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου και την έκβασή τους·

5.  τα κείμενα των σημερινών και προηγούμενων συμφωνιών μεταξύ της Ιταλίας και της Τυνησίας και της Λιβύης αντιστοίχως, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή τους στην πράξη, ιδίως μετά από την επίσκεψη του Ιταλού Πρωθυπουργού στη Λιβύη τον Ιανουάριο του 2012·

6.  τη διαχείριση των κέντρων CIE και CARA στη Σικελία, τόσο όσον αφορά την τοποθεσία των υποδομών όσο και τους οργανισμούς σύναψης συμβάσεων· εάν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες υποδοχής (απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης στο κέντρο CARA του Salina Grande· συνδρομή και διανομή κατάλληλου ρουχισμού στο CARA του Mineo)·

7.  διαβεβαιώσεις για τη συνέχιση του σχεδίου Presidium κατά τα προσεχή έτη·

8.  τα κονδύλια της ΕΕ που ελήφθησαν και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους σε σχέση με τη διαχείριση της μετανάστευσης το 2011 και 2012· τις δραστηριότητες του Frontex στη Σικελία.

Κατάθεση: 2.4.2012

Διαβίβαση: 4.4.2012

Λήξη προθεσμίας: 11.4.2012

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου